Browser does not support script.

Chwilio Ceisiadau Cynllunio Ar-Lein

Defnyddiwch y sgrin hon i chwilio am geisiadau cynllunio drwy ddefnyddio cyfuniad o feini prawf.
I chwilio, gallwch lenwi mwy nag un maes chwilio os oes angen a bydd y chwiliad yn dangos pob cofnod sy'n cyfateb â'r meini prawf a roddwyd, dylid rhoi Cod Post yn y fformat LL29 8AR.

Canllaw i chwilio am geisiadau cynllunio

Yn y dolenni isod, gallwch ganfod canllawiau defnyddiol a all eich helpu i ddarganfod y cais rydych yn chwilio amdano.
Canllaw i chwilio (PDF)
Cwestiynau a ofynnir yn aml (PDF)

Meini prawf Chwilio  • Gwiriwch eich bod wedi defnyddio'r rhif fformat cywir i'r cais, er enghraifft; 0/12345, 0/12345/A, 12345**, 12345/A, 1A/ABC/1234.
    (Gwnewch yn siŵr nad oes bwlch cyn nac ar ôl y rhif.)


  • Bydd defnyddio termau a geiriau unigol a byr i chwilio yn rhoi canlyniadau gwell i chi, er enghraifft; heulfan, estyniad, mast neu dyrbin.


  • Bydd defnyddio elfennau cyfeiriad syml fel y cod post neu enw'r stryd yn rhoi canlyniadau gwell i chi.

Cadarnhad

Drwy glicio'r botwm Chwilio a ganlyn, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall yr Ymwrthodiad a'r Hysbysiad Hawlfraint sy'n ymwneud â'r defnydd o'r cyfleuster hwn i chwilio am geisiadau cynllunio.

Cliciwch yma i ddarllen yr Ymwrthodiad a'r Hysbysiad Hawlfraint.